Zeiss og Nerliens Meszansky samarbeider innen mikroskopi

Vi har nå innledet et samarbeid med Zeiss - en av verdens ledende aktører innen optikk - om salg av utvalgte mikroskoptyper i det norske markedet. For mange rutinelaboratorier, forskningsmiljøer og produksjonsbedrifter er mikroskoper selve hjørnestenen i utstyrsparken. Derfor er det å kunne tilby inverterte-, oppreiste- og stereomikroskoper av høy kvalitet, til nye og eksisterende kunder, en naturlig og viktig utvidelse av vårt produktutvalg.
Gjennom Zeiss kan vi nå tilby og levere et bredt produktspekter innen mikroskopi, og den spennende undervisningsplattformen «Digital Classroom».

Oppreiste mikroskoper

Til rutinearbeid er god ergonomi en viktig egenskap for mikroskopet. Zeiss har modeller hvor mikroskopet betjenes med fåtall håndbevegelser, og integrerte kameraløsninger som leverer krystallklare bilder for digital dokumentasjon.

Inverterte mikroskoper

Her er det modeller med høy optisk ytelse i kombinasjon med løsninger som bidrar til effektiv arbeidsflyt, tilpasset mikroskopering i forskningsøyemed, på rutinelaboratorier og til undervisningsformål.

Stereomikroskoper

Stereomikroskoper med LED-belysning og kamera som gir presise tre-dimensjonale bilder for både analyse og dokumentasjon.

Link til Mikroskoper

Digitalt klasserom

Digitalisering har gitt lærere nye muligheter til å engasjere og motivere elevene, og å etablere et individuelt, tilpasset læringsmiljø. Ved å koble sammen mikroskoper, nettbrett og/eller Windows-PC-er, gjør ZEISS det mulig å forvandle klasserommet til et digitalt og interaktivt klasserom.

Link til "Digital Classroom"

 

Innen mikroskopi er Claudia og Pia våre kontaktpersoner

Claudia Emmanuel  | Mobil: 951 51 950

Pia Osenbroch | Mobil 950 081 80 

Relaterte produkter