CYCLONE™ - automasjon på mikrobiologiske laboratorier

CYCLONE™

CYCLONE ™ er ideell løsning for mikrobiologiske laboratorier som ønsker standardisering, økt nøyaktighet, reproduserbarhet og produktivitet. Det ligger også en helsemessig gevinst for lab. personalet i form av redusert risiko for belastningsskader når manuelle og repeterende arbeidsoperasjoner automatiseres. Ved å gå bort fra dyre, filmbaserte agarer vil også driftskostnadene bli lavere.

Fleksibel plattform

Instrument utfører hele prosessen automatisk; fra prøveidentifikasjon, merking, agartilsetning, blanding og til utsæd av flytende prøve på petriskålen. Også 2-lags innstøping er mulig.

CYCLONE™ er tilpasset prøvetyper og arbeidsmetodikker for mikrobiologiske analyser på meierier, vannlaboratorier, i næringsmiddel- og farmasøytisk industri. Systemet er i stand til automatisk å håndtere et høyt antall prøvefortynninger, når det er nødvendig, og til å arbeide med flere typer flytende agarer samtidig.

Med denne fleksible modulbaserte plattformen kan du tilpasse alle sider av utsædsprotokollene som 

  • Type prøvebeholder
  • Fortynning
  • Inokuleringsvolum
  • Prøveblanding
  • Agartype
  • Utsædsteknikk
LIMS og sporbarhet 

Protokollene støtter toveis kommunikasjon med LIMS-systemer og ivaretar funksjoner for automatisk identifikasjon av prøver, endring av innstillinger og oppsett, samt rapportering av prøvestatus. 

Skreddersy løsningen med tilleggsmoduler

CYCLONE ™ er kompatibel med tilleggsmoduler for Smart-inkubering og Imaging. En løsning som sørger for at skålene har best mulige vekstforhold under inkubering, samt en raskere og sporbar vei til resultatet. Med Auto-Dilute modulen vil Cyclone måle opp og tilsette riktig mengde fortynningsløsning i fortynningsrekker. 

I kombinasjon med bildebehandlingsteknologi utgjør Cyclone™ en plattform for digital mikrobiologi, hvor bruk av kunstig Intelligens automatisk kan utføre kolonitelling og identifisering av patogener som f.eks. Salmonella, Listeria eller E. coli .

 

Synes du dette er spennende - kontakt Ann Elin Espeseth | 991 65 525

 

Se CYCLONE i aksjon