Vanquish™ Core HPLC systemer - Nyhet

HPLC systemet Vanquish™ Core er designet spesielt med tanke på behovene til rutinelaboratorier.
Vanquish Core HPLC-systemer

Dette er videreutvikling av instrumentene i den innovative og velutprøvde Vanquish-familien. De nye modellene har enestående analytisk presisjon med en stor pålitelighet og robusthet.

  • Driftssikkert og pålitelig i en travel hverdag
  • Intuitivt system og forenklet brukervedlikehold
  • Sømløs metodeoverføring fra alle vanlige HPLC-systemer
  • Integrasjon med Chromeleon® programvare  
  • Unik SmartInjekt teknikk for maksimal presisjon. Teknikken trykksetter prøven før den blir introdusert i væskestrømmen og problemet med trykkfall ved injeksjon er dermed fjernet. Gevinstene er lengre levetid på separasjonskolonnen og meget høy presisjon.

Eric W. Tollnes kan fortelle deg mer mulighetene og detaljene med de nye HPLC-systemene. Mobil: 905 18 428.