AutoGlove - Nå er gjenbruk av engangshansker mulig

Du vil spare både miljøet og penger ved å bruke færre engangshansker. Hittil har gjenbruk av engangshansker vært lite aktuelt, men et norsk firma har nå utviklet apparatet AutoGlove som gjør gjenbruk både mulig og enkelt.
AutoGlove - en mulighet til å redusere forbruket av engangshansker

I AutoGlove er det en UV-C lampe som avgir UV-lys med bølgelengden 254 nm. Det er godt dokumentert at dette er den beste bølgelengden for å drepe bakterier, virus, alger, sopp og noen parasitter. Siden apparatet benytter UV-lys har Statens strålevern undersøkt AutoGlove med hensyn på strålingsfare, og funnet at det ligger godt innenfor sikkerhetskravene for UV-C stråler. Eurofins Food & Feed Testing har verifisert produktet med tanke på hygiene, og under forutsetning av at aktuelle smitteprosedyrer blir fulgt, er AutoGlove funnet tilfredsstillende.

Ved hjelp av vakuum vil du i løpet av et par sekunder enkelt kunne ta av og på et hanskepar. Det er tilrettelagt for flere innfestningsmetoder slik at plasseringen blir hensiktsmessig i forhold til individuelle arbeidsrutiner og plass. Flere personer kan bruke samme apparat.

AutoGlove er det første i sitt slag, og den er produsert i Norge.

Synes du dette høres spennende ut og vil vite mer om AutoGlove - ta kontakt Ann Elin Espeseth -  991 65 525  eller Kristin Henriksen 922 35 540 hos oss. 

Se hvordan AutoGlove fungerer i praksis