RadEye SPRD-ER - personlig doseratemåler med enestående deteksjonsevne

RadEye SPRD-ER er et moderne instrument for identifikasjon og måling av doserate fra 10 nSv/h til 10Sv/h. I tillegg kan den indikere om det er nøytroner tilstede. Den er meget robust og lett, og kan brukes med hansker. 

 

  • Spektroskopisk måleprinsipp
  • Detekterer både raske og termaliserte nøytroner på under 2 sekunder uten økning i antall falske alarmer
  • Gamma- og nøytronstråling (prompt gamma) blir detektert
  • Kildefri kalibrering
  • Utmerket identifikasjon av radioaktive materialer, særlig Special Nuclear materials (SNM)
  • Programvare for IOS/Android kan lastes ned
  • Tåler fall fra 1,5 meter