35 % rabatt på pipetter

Startkit med 3 pipetter av Pipetman L ogG, samt flerkanals Pipetman L pipetter.

Startpakkene inneholder

  • 3 Pipetteholdere for pipette
  • 3 Plastejektorer
  • 3 PIPETMAN håndtak (kun Pipetman G)
  • 1 Gilson Guide to Pipetting
  • 2 esker Pipettespisser, tilpasset volumet på pipettene
  • 1 Two-minute Inspection Posters

Relaterte produkter