Trådløse temperaturloggere - for lab og blodbank

Moderne teknologi for temperaturlogging som ivaretar sporbarhet og sikkerhet.

Temperaturlogging - sporbart, trådløst og enkelt

Eupry’s trådløse dataloggere måler temperatur og sender måledata over til en nettbasert programvare, hvor data blir lagret. Ved avvik vil det automatisk gå ut et alarmvarsel via e-post og SMS. Med denne løsningen blir kabler og ledninger overflødige. 

Typiske bruksområder er temperaturlogging i frysere, kjøleskap, inkubatorer, klimakamre og kjølerom, eller under transport.

Brukervennlig, nettbasert plattform
 • Abonnement på nettbasert programvare hvor alle data blir lagret ISO9001/ISO27001 sertifisert miljø (kryptert)
 • Skriv ut rapporter, behandle avvik, følg med på nåtidsdata og rådata
 • Dokumentasjon av kalibreringsdata
 • Overvåk og administrer loggere på flere lokasjoner
Kalibrering og sporbarhet
 • Alle kalibreringer er sporbare
 • Eupry’s laboratorium er akkreditert i hht. DIN EN ISO / IEC 17025 av DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond)
 • For samsvar med FDA 21 CFR Part 11 er en tilleggsfunksjon tilgjengelig
5 ulike modeller

 

-50°C til +50°C - 3 modeller

 • Temperatur kalibrert på fabrikk, batteriskifte ved alarm og 3 års kryptert datalagring
 • 3-punkts temperaturkalibrering hvert 3. år, batteriskifte ved alarm og 5 års kryptert datalagring
 • 3-punkts temperaturkalibrering og batteriskifte årlig, 5 års kryptert datalagring

Kalibreringsområde for alle modeller -20°C til +50°C

-10°C til +50°C og %rH

 • 1 modell som også måler fuktighet 0-80 % rH, årlig 3-punkts temperaturkalibrering og batteriskifte, 5 år kryptert datalagring

Kalibreringsområde +2°C til +50°C

-90°C to +150°C

 • 1 modell med årlig 3-punktskalibrering og batteriskifte, 5 år kryptert datalagring

Kalibreringsområde -82°C til +60°C

Kontakt produktspesialist Eirik Gundersen for mer demo og informasjon

Relaterte produkter