Vannrensesystemer - PURELAB Chorus

Ultrarent vann til de mest sensitive analysene og rent vann til generelt laboratoriearbeid.

PURELAB Chorus er en serie fleksible og modulbaserte vannrensesystemer som tilpasses laboratoriets behov både når det gjelder vannkvalitet, forbruk og tappepunkter.

Fra 1. mai 2018 er vi eneforhandler i Norge for alle vannrensesystemene i PURELAB-serien fra produsenten ELGA LabWater i England.  

PURELAB Chorus 1 Complete

Dette er et komplett vannrensesystem som produserer inntil 100 liter ultrarent vann pr. dag - typisk 18,2 MΩ.cm og TOC på 10 ppb. Modellen produserer ultrarent vann direkte fra springvann. Typiske bruksområder er analysemetodene krever bruk av ultrarent vann er atomabs, ionekromatografi, HPLC og massespektroskopi.

PURELAB Chorus 1

Toppmodellen produserer inntil 120 liter ultrarent vann pr. dag -  typisk 18,2 MΩ.cm og TOC på 1-3 ppb. Noen eksempler på bruksområder hvor analysemetodene krever bruk av ultrarent vann er life science, atomabs, ionekromatografi, HPLC og massespektrometri

PURELAB Chorus 2

Produserer rent vann (Type II) til generelt laboratoriebruk hvor typiske bruksområder er mikrobiologi og generell kjemi. Produserer 10 - 480 liter pr. dag. Lagringskapasitet i tanker på 15, 30, 60 eller 100 liter.

PURELAB Chorus 2+

Produserer rent vann (Type II) med lavt innhold av både uorganiske komponenter og bakterier, typisk <0.1 CFU/ml. Dette er en vannkvalitet som gjerne blir brukt innen cellebiologi, til spektroskopiske teknikker og elektrokjemi.

PURELAB Chorus 3

Et økonomisk, gunstig vannrensesystem som produserer rent vann (Type III) for bruk i generelt laboratoriearbeid, vasking, autoklaver og til generell kjemi. Produksjonskapasitet på 240, 480 og 720 liter/dag.