LC-MS kurs 2019

Kurset er merkenøytralt og undervisningen er en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og praktiske oppgaver i laboratoriet.

 

Typiske målgrupper for kurset er du som

 • Har liten/ingen erfaring med å arbeide med HPLC
 • Arbeider med HPLC med tradisjonelle detektorer (f.eks UV-VIS) og som ønsker å overføre dine metoder til UHPLC med MS som detektor
 • Har noe erfaring med UHPLC-MS, men ønsker bedre forståelse både av UHPLC- og MS-instrumenter.

Praktisk informasjon 

Dato:   23., 24. og 25. september  2019
Tid:     Start kl 12.00 mandag - slutt kl. 16.00 onsdag.

Sted:   Nerliens Meszansky AS - 3. etg. i Økernveien 121 - 0579 Oslo. 
Pris:    kr 8 400
Påmeldingsfrist: 9. september 2019. Påmeldingen er bindende

Påmelding:  Klikk her
Program:     Klikk her 

For mer informasjon rundt kurset kan du kontakte Eric Tollnes - ericw.tollnes@nmas.no eller 905 18 428

Læringsmål

Målet med kurset er at du skal få kunnskap om

 • kromatografisk teori og applikasjon i LC, retensjonsmekanismer på RP-HPLC kolonner (C18), oversikt over LC moduler brukt i LC-MS/MS.
 • generell forskjell på HPLC og UHPLC, mobilfaser og additiver som kan brukes i LC-MS, gode valg av vials, tubings og koblinger, reskalering av metode fra HPLC til UHPLC-MS
 • generell oppbygging av et MS-instrument, ulike ionekilder (ESI, APCI, MALDI), ulike MS-filtre (Quadropoler (Q og QqQ), Time of Flight (TOF), Q-TOF og Orbitrap), nøyaktighet (ppm), oppløsning (FWHM).
 • Enkel tolking av MS-spektra vil også bli diskutert.
 • Du vil lære hvordan du kan beregne antall C, Cl, Br, N-atom i et molekyl og hvordan dette kan danne grunnlag for beregning av summeformel, antall dobbeltbindings-ekvivalenter i molekylet og diverse andre muligheter for struktur-oppklaring.
 • Videre vil vi med utgangspunkt i triple-quadropol-instrumenter (QqQ) demonstrere hvordan QqQ-instrumenter ved hjelp av full scan, Selected Ion Monitoring (SIM), Product Ion Scan, Multippel Reaction Monitoring (MRM), Parent Ion Scan og Neutral Loss Scan kan brukes i kvalitative og kvantitative analyser.
 • Kurset avsluttes med en diskusjon om validering og kvalitetssikring av bioanalytiske metoder basert på guidelines fra FDA, WADA og EMA.

Ferdigheter

Etter å ha fulgt kurset vil du ha en god forståelse om bruk av LC-MS og de muligheter og begrensninger denne metoden har mhp på kvalitative og kvantitative analyser av ulike forbindelser.

Du vil ha et godt grunnlag til å kunne reskalere HPLC-UV metoder til UHPLC-MS metoder, velge kolonner (stasjonærfasekjemi, lengde, indre diameter, partikkelstørrelse), mobilfaser som gir passende retensjon og god separasjon.

I MS-delen av kurset vil du få en viss innsikt i strukturoppklaring av ukjente forbindelser og god forståelse for hvordan de ulike triple-quadropol metodene kan brukes i kvalitative og kvantititative analyser, og hvordan slike metoder skal valideres og kvalitetssikres.

Mulighet for studiepoeng

Erfaringsmessig har enkelte studenter som har fulgt våre kurs fått godkjent 1 til 2 studiepoeng som kan brukes som en del av teoridelen for master og/eller PhD-grad.

Hvis dette er interessant må du gjøre følgende

 1. Du får fra oss en detaljert skriftlig oversikt over innhold i kurset med læringsmål, ferdigheter og generell kompetanse.
 2. Din veileder må attesteres at kurset er relevant for din master eller PhD, både når det gjelder omfang og nivå.
 3. Du søker studieseksjonen ved ditt lærested om å få godkjent 1 eller 2 studiepoeng. Kursoversikt og attest fra veileder må legges ved.