HPLC kurs 2020 - Teori og arbeid med praktiske eksempler - Kurset er UTSATT

Kurset er utsatt som følge av Covid-19 situasjonen, og vi vil informere om nye kursdatoer så snart verden er tilbake i mer normale tilstander. Alle som var påmeldt er informert om utsettelsen.   

HPLC-kurs nr. 42 holdes 8. til 10. juni 2020

Kurset er en kombinasjon mellom teori og praktisk arbeid, der det legges størst vekt på den praktiske siden ved HPLC-kjøringene. Kurset er tildelt 12,5 studiepoeng som godkjent kurs i Bioingeniørfaglig Institutts program for etterutdanning.

Tid og sted

8., 9. og 10. juni 2020

Nerliens Meszansky AS - Økernveien 121 i Oslo

Foreleser

Foreleser førsteamanuensis Trine G. Halvorsen fra Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, samt personell fra Nerliens Meszansky AS

Agenda og praktisk informasjon

Program - oppdatert program kommer 

Påmelding

For mer informasjon rundt kurset kan du kontakte:

Eric Tollnes -  ericw.tollnes@nmas.no eller telefon 905 18 428

Påmeldingen er bindende og må skje innen 25. mai 2020

Pris kr 7 900