HPLC kurs 2019 - Teori og arbeid med praktiske eksempler

HPLC-kurs nr. 41 holdes 11. - 13. juni 2019

Kurset er en kombinasjon mellom teori og praktisk arbeid, der det legges størst vekt på den praktiske siden ved HPLC-kjøringene. Kurset er tildelt 12,5 studiepoeng som godkjent kurs i Bioingeniørfaglig Institutts program for etterutdanning.

Tid og sted

11., 12. og 13. juni 2019

Nerliens Meszansky AS - Økernveien 121 i Oslo

Foreleser

Foreleser førsteamanuensis Trine G. Halvorsen fra Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, samt personell fra Nerliens Meszansky AS

Agenda og praktisk informasjon

Program

Påmelding

For mer informasjon rundt kurset kan du kontakte:

Eric Tollnes -  ericw.tollnes@nmas.no eller telefon 905 18 428

Påmeldingen er bindende og må skje innen 25. mai 2019

Pris kr 7 900