Miljøstyring ISO 14001:2015

Nerliens Meszansky AS har et miljøstyringssystem som er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015

I miljøarbeidet har vi fokus på å begrense belastningen vår virksomhet påfører miljøet. Det gjøres gjennom kontinuerlige forbedringer og smartere drift. HMS lovgivningen overholdes og det blir stilt miljøkrav til leverandørene.

Nerliens Nerliens Meszansky AS er medlem av organisasjoner som Renas og Grønt Punkt. Disse organisasjonene er med på å finansiere driften av de ulike materialselskapene som tar seg av innsamling, sortering og gjenvinning av ulike typer avfall. 

Se hjemmesidene til Grønt Punkt og Renas for mer informasjon.

 

Link til ISO 14001:2015 sertifikat