Miljøstyring - ISO 14001:2015

Nerliens Meszansky AS har et miljøstyringssystem som er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015

I miljøarbeidet har vi fokus på å redusere belastningen vår virksomhet påfører miljøet og vi har identifisert følgende tiltaksområder 

  • Redusere utslipp til luft i forbindelse med reisevirksomhet ved økt bruk av nettbaserte møter og utslippsfrie kjøretøy
  • Redusere utslipp til luft i forbindelse med varetransport ved å øke andelen samlesendinger til sluttbrukere i Norge og fra leverandører i utlandet. 
  • Gjenbruk av emballasje og pakkematerialer der det er mulig
  • Velge  miljøvennlig emballasje ved nyinnkjøp
  • Sørge for at kildesortering, avfallshåndtering og destruksjon skjer forskriftsmessig
  • Redusere forbruket av varer og energi internt i organisasjonen 
  • Ved valg av leverandører, produkter og tjenester skal miljø være et av vurderingskriteriene 

Link til ISO 14001:2015 sertifikat 

Nerliens Nerliens Meszansky AS er medlem av organisasjoner som Renas og Grønt Punkt. Disse organisasjonene er med på å finansiere driften av de ulike materialselskapene som tar seg av innsamling, sortering og gjenvinning av ulike typer avfall. 

Se hjemmesidene til Grønt Punkt og Norsirk for mer informasjon.