Kvalitetsstyring - ISO 9001:2015

Nerliens Meszansky AS er en av få norske leverandører av laboratorieutstyr som har et sertifiserte kvalitets- og miljøstyringssystemer ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

Kvalitetspolitikk  

Selskapets produkter og tjenester skal tilfredsstille våre kunders behov, krav og forventninger - kundeopplevd kvalitet. Hvert eneste salg skal være en referanse ved fremtidige forretninger. Vi skal opptre slik at vi nyter god anseelse hos våre kunder, leverandører, myndigheter og øvrige forretningsforbindelser, og etterleve de prosesser og rutiner beskrevet i vår kvalitetsdokumentasjon.

For å kunne gjennomføre denne kvalitetsstandard har vi utviklet et kvalitetssystem som er dokumentert og nedfelt i vår kvalitetsmanual. Samtlige medarbeidere i bedriften er kjent med kvalitetssystemet slik at bedriften til enhver tid kan følge kvalitetsstandarden.

Det er svært viktig at vi setter kvantifiserbare mål på hva våre kunder opplever som kvalitet og at vi kontinuerlig måler hvordan vi lykkes i å oppfylle disse målene. Det er kun gjennom kontinuerlig måling og oppfølging vil vi kunne videreutvikle vår kunnskap og kompetanse for å opprettholde og styrke vår markedsposisjon.

Nerliens Meszansky - ISO 9001:2015 sertifikat - klikk her

Miljø

Vårt miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015. 

Nerliens Meszansky - ISO 14001:2015 sertifikat - klikk her