Xstrahl Ltd

Xstrahl, tildligere Gulmay, er vår leverandør av bestrålingsutstyr for forskning og til stråleterapi (hudbestråling).

Les mer på Xstrahl sin hjemmeside.