Analyseinstrumenter innen immunkjemi, hematologi, klinisk kjemi, serologi og urinanalyser. Automasjonsløsninger og informasjonsystemer som er i tråd med dagens krav. 

Les mer på Beckman Coulter Diagnostic sin hjemmeside 

 

Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
  • Artikler: 0
  • Vis filter