Service

En samarbeidspartner med et godt og fleksibelt servicetilbud, med nødvendig kompetanse til å utføre forebyggende vedlikehold, kalibrering og reparasjoner, bidrar til å sikre effektivitet og driftssikkerhet på laboratoriets instrumentpark.
 
Klikk her - for innlogging til vår web-baserte serviceportal 
 
Klikk her - for å sende e-post til vår serviceavdeling
 
Ring vår servicetelefon 406 91 600 for spørsmål relatert til teknisk service.

Som leverandør av instrumenter og teknisk utstyr siden 1917, kjenner vi hvilke krav kundene stiller til effektivitet og stabilitet. Moderne laboratorieutstyr er avansert. Ofte består det av en kombinasjon mellom elektronikk, mekanikk, optikk, programvare og kjemi som skal fungere sammen på en optimal måte. En samarbeidspartner med et godt og fleksibelt servicetilbud, med nødvendig kompetanse til å utføre forebyggende vedlikehold, kalibrering og reparasjoner, bidrar til å sikre god effektivitet og stabilitet.

 
Servicetelefon

For at du raskt og enkelt skal komme i kontakt med vår serviceavdeling anbefaler vi at du ringer telefonnummer 406 91 600. Her blir henvendelsen din besvart og beskjeder formidlet videre i vårt serviceapparat. 

Serviceingeniører med spisskompetanse

Vår serviceavdeling består av dyktige serviceingeniører med lang erfaring fra laboratoriebransjen og industrien. Alle besitter spisskompetanse på produktene de har serviceansvar for. For å bygge opp og vedlikeholde sin kompetanse, deltar de regelmessig på servicekurs hos våre utenlandske leverandører. Serviceavdelingen er også involvert i forbindelse med prosjektering, installasjon og opplæring på komplekse analysesystemer.

 
Servicekoordinator

Med en dedikert servicekoordinator har du ett kontaktpunkt for alle henvendelser relatert til service, samt et fast bindeledd mellom deg og våre serviceingeniører. 

 
Pipettekalibrering

Kalibrering, service og reparasjon av pipetter skal utføres i rom hvor temperatur og fuktighet er under kontroll. Kalibreringene blir utført av kvalifisert personell som har gjennomført obligatorisk kurs hos produsenten og etter Gilsons strenge retningslinjer.

Kalibrering - manuell enkel pipette

 

975,- (eks. MVA)

Kalibrering - elektrisk / flerkanalspipette

For tilbud: info@nmas.no

Prises individuelt

Servicekontrakt - pipettekalibrering

innhold og omfang blir spesifisert i kontrakt

Prises individuelt

 

Prisene inkluderer rengjøring, service og kalibrering samt forsendelse. Alle pakninger inngår i prisene over, mens øvrige deler som blir skiftet vil bli belastet separat. Fyll ut skjemaet Dekontamisjonsskjema - pipetter (se linken under), og send til oss sammen med pipetten. 

Retur- og serviceskjema for pipetter