Service

En samarbeidspartner med et godt og fleksibelt servicetilbud, med nødvendig kompetanse til å utføre forebyggende vedlikehold, kalibrering og reparasjoner, bidrar til å sikre effektivitet og driftssikkerhet på laboratoriets instrumentpark.

Som leverandør av instrumenter og teknisk utstyr siden 1917, har vi god innsikt i hvilke krav kundene stiller til effektivitet og stabilitet. Moderne laboratorieutstyr er avansert, og utgjør ofte en av kombinasjon mellom elektronikk, mekanikk, optikk, kjemi og dataløsninger. Og alt dette skal fungere sammen på en optimal måte. En samarbeidspartner med et godt og fleksibelt servicetilbud, med nødvendig kompetanse til å utføre forebyggende vedlikehold, kalibrering, feilsøking og reparasjoner, vil bidra til å sikre stabil og effektiv drift.

Generelle betingelser for serviceavtaler - Klikk her 
Servicetelefon- 406 91 600
e-post - Klikk her

Innlogging i vår web-baserte serviceportal  Klikk her

For at du raskt og enkelt skal komme i kontakt med vår serviceavdeling anbefaler vi at du ringer telefonnummer 406 91 600. Her blir henvendelsen din besvart og beskjeder formidlet videre i vårt serviceapparat. 

Serviceingeniører og applikasjonsspesialister med spisskompetanse

Innen laboratoriebransjen er vår serviceavdelingen en av landets største og består i dag av over 20 dyktige serviceingeniører og applikasjonsspesialister med lang erfaring fra laboratorier og industrien. Alle besitter spisskompetanse på produktene og systemene de har serviceansvar for. For å bygge opp og vedlikeholde sin kompetanse, deltar de regelmessig på servicekurs hos våre utenlandske leverandører. Serviceavdelingen er også involvert i forbindelse med prosjektering, installasjon og opplæring på komplekse analysesystemer.

Servicekoordinator

Med en dedikert servicekoordinator har du ett kontaktpunkt for alle henvendelser relatert til service, samt et fast bindeledd mellom deg og våre serviceingeniører. 

Pipettekalibrering

Kalibrering, service og reparasjon av pipetter skal utføres i rom hvor temperatur og fuktighet er under kontroll. Kalibreringene blir utført av kvalifisert personell som har gjennomført obligatorisk kurs hos produsenten og etter Gilsons strenge retningslinjer.

Kalibrering - manuell enkel pipette

 

kr. 1 200,- eks. mva.

Kalibrering - elektrisk / flerkanalspipette

For tilbud: info@nmas.no

Prises individuelt

Servicekontrakt - pipettekalibrering

innhold og omfang blir spesifisert i kontrakt

Prises individuelt

 

Prisene inkluderer rengjøring, service og kalibrering samt forsendelse. Alle pakninger inngår i prisene over, mens øvrige deler som blir skiftet vil bli belastet separat.

Fyll ut skjemaet Retur- og service for pipetter. Send skjemaet til oss sammen med pipetten(e).