Service

En samarbeidspartner med et godt og fleksibelt servicetilbud, med nødvendig kompetanse til å utføre forebyggende vedlikehold, kalibrering og reparasjoner, bidrar til å sikre effektivitet og driftssikkerhet på laboratoriets instrumentpark.
Logg inn til on-line servicesenter

Teknisk service - servicetelefon 406 91 600

Som leverandør av instrumenter og teknisk utstyr siden 1917, kjenner vi hvilke krav kundene stiller til effektivitet og stabilitet. Moderene laboratorierutstyr er avansert. Og ofte består det av en kombinasjon mellom elektronikk, mekanikk, optikk, programvare og kjemi som skal fungere sammen på en optimal måte. En samarbeidspartner med et godt og fleksibelt servicetilbud, med nødvendig kompetanse til å utføre forebyggende vedlikehold, kalibrering og reparasjoner, bidrar til å sikre god effektivitet og stabilitet.

Nettbasert servicesenter

I vårt nettbaserte Servicesenter kan du registrere nye serviceoppdrag eller sjekke status på et eksisterende. Når du registrerer et serviceoppdrag får oppdraget et unikt ID-nummer, dette får du tilsendt via e-post. For at vi skal kunne yte best mulig service, er det viktig at du oppgir modellnavn og serienummer på utstyret samt en beskrivelse av problemstillingen og eventuelle feilkoder.

Servicetelefon

For at du skal raskt og enkelt skal komme i kontakt med vår serviceavdeling, har vi opprettet et felles telefonnummer for serviceavdelingen; 406 91 600

Serviceingeniører med spisskompetanse

Vår serviceavdeling består av dyktige serviceingeniører med lang erfaring fra laboratoriebransjen og industrien. Alle besitter spisskompetanse på produktene de har serviceansvar for. For å bygge opp og vedlikeholde sin kompetanse, deltar de regelmessig på servicekurs hos våre utenlandske leverandører. Serviceavdelingen er også involvert i forbindelse med prosjektering, installasjon og opplæring på komplekse analysesystemer.

Servicekoordinator

Med en dedikert servicekoordinator har du ett kontaktpunkt for alle henvendelser relatert til service, samt et fast bindeledd mellom deg og våre serviceingeniører. 

Pipettekalibrering

Kalibrering, service og reparasjon av pipetter skal utføres i rom hvor temperatur og fuktighet er under kontroll. Kalibreringene blir utført av kvalifisert personell som har gjennomført obligatorisk kurs hos produsenten og etter Gilsons strenge retningslinjer.

Kalibrering - manuell enkel pipette

975,- (eks. MVA)
Kalibrering - elektrisk / flerkanalspipette For tilbud: info@nmas.no Prises individuelt
Servicekontrakt - pipettekalibrering innhold og omfang blir spesifisert i kontrakt Prises individuelt

 

Prisene inkluderer rengjøring, service og kalibrering samt forsendelse. Alle pakninger inngår i prisene over, mens øvrige deler som blir skiftet vil bli belastet separat. Fyll ut skjemaet Dekontamisjonsskjema - pipetter (se linken under), og send til oss sammen med pipetten. 

Retur- og serviceskjema for pipetter
Bedrift
Telefon
E-post
Melding