Beskyttelse 

Alle laboratoriehansker som skal beskytte brukeren mot kjemisk eller biologisk risiko skal oppfylle kravene  i PPE 89/686/EEC. SHIELDskin CHEM™ er sikkerhetshansker i neopren og nitril som gir brukeren høyeste nivå av beskyttelse.

Kjemisk risiko

Hanskene er 300 mm lange og de innfrir dermed minimumskravet til lengde for hansker som skal beskytte mot kjemisk risiko, spesifisert i EN 16523-1:2015+A1:2018 (Determination of material resistance to permeation by chemicals – Part 1: permeation by liquid chemical under conditions of continuous contact). 

Klikk her for å sjekke hanskens resistens mot spesifikke kjemikalier.  

Her kan du også lese om hvordan hanskene blir testet og om andre forhold det er viktig å ta i betraktning når det gjelder engangshansker og kjemikalier.

Biologisk risiko 

De røde sikkerhetshanskene har Acceptable Quality Level (AQL) på 0,25 og er testet i henhold til EN 374-2:2014 Level 3, samt virusresistent (ISO 16604:2004 procedure B). Dette representerer høyeste grad av beskyttelse for deg som arbeider med og utsetter deg for farlig, biologisk materiale.

Allergi

Hanskene er produsert på en måte som reduserer risiko for allergireaksjoner i huden (Type 4). Hanskene er pudderfri og inneholder ikke latex. De består av to lag (nitril/neopren), hvit innvendig og rød utvendig.

Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
  • Artikler: 0
  • Vis filter

Produktfilter

Leverandører

Materiale

Farge

Størrelse

Bruksområde

Kvalitetsnivå

Beskyttelse

    Error loading custom item page.

    There is no row at position 0.    at System.Data.RBTree`1.GetNodeByIndex(Int32 userIndex) at Vianett.Common.DBBase.GetDataRow(IDbCommand cmd) at Vianett.Publishing.DataAccess.PostDAL.GetPost(Int64 postID, String culture) in C:\projects\frigg\Website\DataAccess\PostDAL.cs:line 37 at Kreatif.Ecommerce.DataAccess.PostDal.<>c__DisplayClass6_0.b__0() in C:\projects\frigg\Website\Kreatif.Ecommerce.DataAccess\PostDal.cs:line 26 at Kreatif.Ecommerce.DataAccess.Helper.ReturnCacheObjectIfExist(String key, Func`1 notCachedFunc, Int32 expirationTime, Boolean noCache) in C:\projects\frigg\Website\Kreatif.Ecommerce.DataAccess\Helper.cs:line 121 at Kreatif.Ecommerce.DataAccess.PostDal.GetPost(Int32 pid, String c) in C:\projects\frigg\Website\Kreatif.Ecommerce.DataAccess\PostDal.cs:line 26 at Vianett.Publishing.BusinessFacade.PostSystem.GetPost(Int64 postID, String culture) in C:\projects\frigg\Website\BusinessFacade\PostSystem.cs:line 31 at Vianett.Publishing.Web.PostTemplateModule.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in C:\projects\frigg\Website\Web\usercontrol\mainmodule\ItemModule\PostTemplateModule.ascx.vb:line 23