Arcos - Arkivsystem for vevsblokker

Sikker og sporbar arkivering av histologiske preparater

Arcos scanner identiteten til alle blokkene i skuffen samtidig og lagrer plasseringen.   

  • Organisert og automatisk arkivering av blokker
  • Økt sikkerhet og sporbarhet – all informasjon lagres selv om blokker tas ut av arkivet
  • Tidsbesparende – du slipper å sortere blokker og manuell håndtering er minimal
  • Enklere arkiveringsrutiner - alle blokker i skuffen skannes samtidig
  • Skuff med blokker skannes automatisk og overføres til en database som viser plassering av hver blokk
  • Oppkobling til LIS