Kontroller viskosimetrets nøyaktighet med sporbare viskositetsstandarder

Standarder utgjør en sporbar del av kalibreringsverifiseringen til viskosimetre og rheometre, og vil for mange være et viktig element i kvalitetsstyringssystemet(ISO).
Vi gir 20 % rabatt på Brookfield viskositesstandarder ved bestilling via nettbutikken og 10 % rabatt på øvrige bestillinger. Gjelder tom 11. august 2017.

 

For å kontrollere viskosimeterets nøyaktighet er det god laboratoriepraksis å utføre en kalibreringskontroll ved bruk av viskositetsstandarder. 

Standardene fra Brookfield er basert på enten silikonolje eller mineralolje, de har konstant viskositet ved 25 °C og blir levert med sertifikat. Det er mulig å bestille spesialstandarder hvor viskositeten er brukerdefinert og tilpasset din applikasjonen, og med viskositet oppgitt både ved  23 og 25 ºC.

Kontroll av kalibreringen er lett å gjennomføre.

Velg viskositetsstandard med viskositet tilpasset måleområdet til spindelen og hastigheten du oftest bruker.
For å utføre en kalibreringskontroll er det behov for følgende

  • 600 ml begerglass
  • Kontrollert temperatur på 25.0°C (± 0,01°C).
  • Standard, spindel og «guard leg» skal ha samme temperatur
  • «Guard leg» for RV- og LV-modellene
  • Viskositetsstandard som ikke er åpnet for mer enn 12 måneder siden

For å se instrumentets respons ved lav, middels og høy motstand, kontroller instrumentet ved tre hastigheter. Et Brookfield viskosimeter/rheometer er nøyaktig til 1 % ± av full skala måling.

Et eksempel:
RV viskosimeter med bruk av RV #3 spindel ved 20, 10 og 5 rpm.
Viskositetsstandard med nominell verdi = 5000 cP,  reell verdi = 4850 cP

 

 

 

 

(FSR: faktor for spindel og hastighet multilpisert med 100)

Instrumentets nøyaktighet er 1% av "Full Scale range in use (FSR)" og blir lagt til nøytighten på standaden som er 1 % av den reelle verdien i cP.

Kontakt Elin-Melina Visur eller Emil E. Frøberg som gjerne tar en prat om viskositet / rheologi, kalibrering av viskosimetre og standardene.

AMETEK Brookfield sin hjemmeside, Les mer