BioSpherix - Innovative og fleksible inkubatorløsninger

Xvivo System ™ fra BioSpherix er den første, og for tiden eneste, inkubatorløsning som gir forskere mulighet til å kontrollere kritiske vekstbetingelser slik at cellene alltid har optimale vekstforhold.


Xvivo System ™ fra BioSpherix sikrer cellene optimale vekstforhold

Xvivo System ™ gir kontroll over kritiske vekstbetingelser og sikrer at cellene har optimale vekstforhold. Når først cellene er inne i arbeidsstasjonen kan klimaet i arbeidsområdet styres slik at det er identisk med det som er i inkubatoren. Dermed unngår man å eksponere cellene for et annet klima ved inspeksjon eller dersom man ønsker å jobbe med de.

Xvivo Inkubatorløsninger for analyse og studie av celler in vitro

Leverandøren Biospherix har utviklet nye og fleksible løsninger for å studere og analysere celler in-vitro. Flere inkubatorer kan integreres i samme løsning og alle kan operere samtidig med forskjellige protokoller. Hver inkubator kan operere med, og regulere, individuelle betingelser for CO2, pH, O2, temperatur og andre kritiske parametre. Et annet viktig aspekt som skiller BioSpherix sine løsninger fra konvensjonelle inkubatorer er muligheten til å jobbe aseptisk. Xvivo System ™ er det første, og for tiden eneste, cellekultur- og behandlingssystem utviklet med tanke på optimale forhold for cellene.


Oppgrader dine konvensjonelle inkubatorer

Som alternativ til å anskaffe nye Xvivo Inkubatorløsninger kan du i stedet oppgradere dine konvensjonelle inkubatorer, hetter og hanskebokser. BioSpherix leverer også små kammere som er enkle å plassere inne i laboratoriets eksisterende inkubatorer og derved sikre cellene optimale forhold.

Med BioSpherix har vi fått en ny og innovativ produktlinje å tilby norske laboratorier - Kontakt Kristina Hallan - 472 95 658 for mer informasjon.

 

 

Relaterte produkter