pH- og multimetre i HQD-serien fra Hach

Hach Lange har et stort utvalg av utstyr for måling av pH, ledningsevne, TDS, oppløst oksygen og ioner, enten du skal måle i felt, på laboratoriet eller i produksjon.

pH- og multimeterinstrumentene i HQD serien er meget robuste og brukervennlige instrumenter med høy kvalitet. Det finnes både felt- og benkmodeller som kan måle en eller flere av følgende parametere:

  • pH
  • ORP-potensial
  • Konduktivitet / ledningsevne
  • Oksygen / BOF
  • Ioner f.eks. NH3/NH4+, klorid, natrium, nitrat og fluorid)