VERIS – Automatisert klinisk PCR

DxN Veris forenkler arbeidsflyten som omfatter all DNA-ekstraksjon, rensing, og analyse i en enkel 4-trinns protokoll. En fult automatisert klinisk PCR gir større produktivitet og økt fleksibilitet til laboratoriet. Prøveresultater er da raskt tilgjengelige for leger og sikrer at kliniske beslutninger kan tas raskere.

DxN VERIS Molecular Diagnostics - Forenklet arbeidsflyt: 4 trinn fra prøve til resultat
DxN VERIS Molecular Diagnostics system forenkler arbeidsflyten som omfatter all DNA-ekstraksjon, rensing og analyse i en enkel 4-trinns protokoll. Dette sparer tid og hindrer muligheten for operatørfeil.

  • Plasser prøven på stativet
  • Plasser stativet i DxN VERIS System
  • Trykk start
  • Les resulterer 70 min senere (DNA) eller 100 min senere (RNA)


Single Sample Random Access - forenkler arbeidsflyten og fjerner behovet for batch-behandling

  • Individuelle prøver kan lastes når som helst uten å måtte laste andre tester

VERIS Analyser - Omfattende analyse Meny

  • VERIS Analyser bruker real-time PCR for nøyaktig og presis kvantitativ påvisning av både RNA og DNA-målsekvenser
  • Analysene er utviklet i samsvar med CLSI retningslinjer og ISO-standarder, og kalibrert til WHO-standarder
  • Den første menyen er fokusert på de mest etterspurte virusbelastningstestene, og består av HIV, HCV, HBV og CMV

Inkluderte reagenser og forbruksvarer
Alle reagenser for nukleinsyre ekstraksjon, rensing og real-time PCR amplifisering og påvisning lagres i instrumentet med de nødvendige forbruksvarene

  • Analysene oppbevares nedkjølt i instrumentet og muliggjør at du er oppe og gå på mindre enn 10 minutter


Spørsmål og informasjon?​
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Ta gjerne kontakt med

Håkon Velde, Produktsjef
Mobil: 924 49 694

E-post: hakon.velde@nmas.no