Alle priser er eksklusiv 25% mva

Automatisert elektrofysiologi

Automatiserte Patch Clamp systemer med høy kapasitet

Automatiserte mikroskop

Automatiserte mikroskop - effektiv datainnsamling sammenlignet med tradisjonell mikroskopi

Celleinkubatorer

Inkubatorløsninger fra Biospherix med O2, N2 og Co2 kontroll.

DNA- og RNA-ekstraksjon

Raske og effektive systemer for ekstraksjon av DNA / RNA
Quantus fluorometer
Opplysning: To-kanals, kompakt fluorometer for høysensitiv deteksjon av fluorescens ved kvantifisering av nukleinsyrer.
Varenummer: E6150

Homogenisator - FastPrep

Systemer for effektiv lysering, ekstraksjon og rensing av DNA, RNA og proteiner på 40 sekunder.
Clonepix2
ClonePix2 - screener og selekterer mammalske cellepopulasjoner
Varenummer: Clonepix2

Pipetteringsroboter

Pipetteringsroboter med fleksible løsninger for automatisering av manuelle arbeidsprosesser innen forskning og diagnostikk.
Inserts White, ø =11mm, Biomek 25 stk
Opplysning: Holder for 1.5 mL Microfuge rør eller cryovials for Biomek. Mål høyde på rør/vials nøye for å velge korrekt insert. Dte er forskjell i høyde/diamter på rør/vial fra ulike produsenter.
Varenummer: 373696

Platelesere

Brønnplatelesere / platelesere for mikroplatebaserte assay - deteksjon av absorbans, fluoresens og luminescens