Alle priser er eksklusiv 25% mva

Automatisert elektrofysiologi

Automatiserte Patch Clamp systemer med høy kapasitet

Automatiserte mikroskop

Automatiserte mikroskop - effektiv datainnsamling sammenlignet med tradisjonell mikroskopi

Celleinkubatorer

Inkubatorløsninger fra Biospherix med O2, N2 og Co2 kontroll.

CO2-inkubatorer

CO2 inkubatorer som gir celle- og vevskulturer optimale in-vivo vekstbetingelser gjennom nøyaktig og pålitelig regulering av CO2, gass, temperatur, fuktighet og sterilitet.
CO2 inkubator, %rH og 2 steriliseringsykluser, 160L
Opplysning: Rustfritt interiør CO2 Incubator featuring humidity monitoring and control using a sensor and 3-liter reservoir to inject water vapor to meet setpoint. Provides optimal growth conditions for mammalian cells sensitive to humidity fluctuations.
Varenummer: NU-5720E
CO2 inkubator, O2 og 2 steriliseringsykluser, 160L
Opplysning: Rustfritt interiør This incubator creates a clean-air hypoxic environment by injecting nitrogen into the growth chamber, which suppresses oxygen. This makes the NU-5731 a perfect unit for age-related research and studies.
Varenummer: NU-5731E
CO2 inkubator, Direkte varme, IR, 160L
Opplysning: Rustfritt interiør Kontaminasjonskontroll med innebygd HEPA-filter. Sensitiv og nøyaktig IR-sensor sørger for kontroll med CO2-nivået i kammeret. Vannpanne i bunnen av skapet.
Varenummer: NU-5700E

DNA- og RNA-ekstraksjon

Effektiv og automatisert nukleinsyrerensing med integrert kvantitering - Maxwell RSC Instrument
Quantus fluorometer
Opplysning: To-kanals, kompakt fluorometer for høysensitiv deteksjon av fluorescens ved kvantitering av nukleinsyrer.
Varenummer: E6150

Homogenisator - FastPrep

Systemer for effektiv lysering, ekstraksjon og rensing av DNA, RNA og proteiner på 40 sekunder.
Clonepix2
ClonePix2 - screener og selekterer mammalske cellepopulasjoner
Varenummer: Clonepix2

Pipetteringsroboter

Pipetteringsroboter med fleksible løsninger for automatisering av manuelle arbeidsprosesser innen forskning og diagnostikk.
Inserts White, ø =11mm, Biomek 25 stk
Opplysning: Holder for 1.5 mL Microfuge rør eller cryovials for Biomek. Mål høyde på rør/vials nøye for å velge korrekt insert. Dte er forskjell i høyde/diamter på rør/vial fra ulike produsenter.
Varenummer: 373696

Platelesere

Brønnplatelesere / platelesere for mikroplatebaserte assay - deteksjon av absorbans, fluoresens og luminescens