Si din mening om oss!

03.04.2005

Det er alltid områder vi som leverandør kan endre og bli bedre på.  En viktig måte å identifisere disse  områdene på, er  tilbakemeldinger fra våre kunder om hvordan de opplever kontakten med oss. For å kunne måle dette, vil vi gjerne ha en uttalelse fra våre kunder og brukere om hvordan de er tilfreds med våre produkter og tjenester. Besvarelsen vil bli nøye gjennomgått og danne grunnlaget for eventuelle endringer i våre rutiner. Kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2008 stiller krav om at vi kontinuerlig  måler hvordan våre kunder er fornøyd med oss.

Vil du hjelpe oss med dette? Bla nedover på siden og kryss av i en av boksene under hvert utsagn.

Heidi Smee
Kvalitetsansvarlig

Riktig produkt levert

Ros og ris - dine egne kommentarer

Fornavn og etternavn *

Arbeidssted *

Avdeling *

Postadresse *

Postnummer og sted *

Telefon *

E-postadresse

 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00