HPLC kromatogrammer

Kontaktperson

Eric W. Tollnes
Tlf. direkte: 905 18 428 eric.tollnes@nmas.no

HPLC-kurs - 2014


HPLC-kurs nr 36 arrangeres  2. og 3. juni 2014. Kurset er lagt opp med en kombinasjon av teori og praktisk arbeid, med hovedvekt på den praktiske siden ved HPLC-kjøringene. Kurset er tildelt 12,5 studiepoeng som godkjent kurs i Bioingeniørfaglig Institutts Program for etterutdanning.

Tid: 

 Mandag 2. og tirsdag 3. juni 2014

Sted:

Nerliens Meszansky AS - Økernveien 121 i Oslo

Pris:

Kr 5 980,- som inkluderer kursmateriell, lunch, samt middag første kursdag, og forfriskninger

Forelesere:    

Førsteamanuensis Trine G. Halvorsen og professor Leon Reubsaet,
begge fra Farmasøytisk inst. Universitetet i Oslo, og personell fra Nerliens Meszansky AS

Påmelding:

Innen 30. april 2014

                        .

 

 

 

 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00