GC kolonner

Kontaktperson

Eric W. Tollnes
Tlf. direkte: 905 18 428 eric.tollnes@nmas.no
Laila Klemetsen Rogstad
Tlf: 959 97 374
Tlf. direkte: 959 97 374 laila.klemetsen.rogstad@nmas.no

GC-kurs - 2015


GC-kurs nr. 44 holdes 11. og  12. juni 2015. Kurset er en kombinasjon av teori og praktisk arbeid, der det legges størst vekt på den praktiske siden ved GC-kjøringene. Kurset er tildelt 12,5 studiepoeng som godkjent kurs i Bioingeniørfaglig Institutts Program for etterutdanning.

Tid:  Torsdag 11. og fredag12.  juni 2015
Sted:

Økernveien 121. Innkjøring via Haslevangen

Pris:

 Kr. 6 250 som inkluderer kursmateriell, lunch, samt middag første kursdag, og forfriskninger

Forelesere:     Professor Einar Jensen, Universitetet i Tromsø, samt personell fra Nerliens Meszansky AS
Påmelding:

Innen 4. mai 2015

 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00