Kurs

Nerliens Meszansky AS er opptatt av å gi kundene best mulig opplæring og informasjon. Ved siden av brukeropplæring i forbindelse med installasjon og generell support i hverdagen, arrangerer vi regelmessige kurs og seminarer innen flere områder. I tillegg til vårt faste kursprogram tilbyr vi også bedriftsinterne kurs.    

Brukeropplæring i etablerte analyseteknikker - Best kjent er kanskje våre kromatografikurs som vi, med hjelp av norske fagspesialister, har kjørt i over 30 år. 

Seminarer om nye produkter og nye analyseteknikker - Her informerer vi kunder, ofte med utenlandsk eksperthjelp, om nye produkter og/eller nye teknikker.

Utvidet brukeropplæring på produkter kunden har fra oss - Opplæring i Chromeleon software kjører vi 4 ganger i året i våre lokaler på Økern i Oslo. I tillegg tilbyr vi utvidet brukeropplæring ute hos kunden.
 

GC-MS kurs oktober 2015

12. til 14. oktober arrangerer vi GC-MS kurs i Oslo. Hovedforeleser er Professor Einar Jensen fra Universitetet i Tromsø, Institutt for farmasi.

Les mer

HPLC-kurs - 2015

HPLC-kurs nr 37 arrangeres mandag 8. og tirsdag 9. juni 2015. Kurset er lagt opp med en kombinasjon av teori og praktisk arbeid, med hovedvekt på den praktiske siden ved HPLC-kjøringene. Kurset er tildelt 12,5 studiepoeng som godkjent kurs i Bioingeniørfaglig Institutts Program for etterutdanning.

Les mer

GC-kurs - 2015

GC-kurs nr. 44 holdes 11. og  12. juni 2015. Kurset er en kombinasjon av teori og praktisk arbeid, der det legges størst vekt på den praktiske siden ved GC-kjøringene. Kurset er tildelt 12,5 studiepoeng som godkjent kurs i Bioingeniørfaglig Institutts Program for etterutdanning.

Les mer

Chromeleon brukerkurs - 2015

Chromeleon programvare styrer i dag over 200 instrumenter fra mer enn 25 forskjellige leverandører. Totalt har vi installert nærmere 300 lisenser i Norge, så behovet for opplæring av både nye og etablerte brukere er alltid like aktuelt. Gjennom året arrangerer vi derfor 3-4 brukerkurs i Chromeleon.

Les mer
 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00