Kromatografi

Kromatografi

Kromatografi omfatter flere teknikker innenfor analytisk kjemi som benyttes til separasjon og bestemmelse av kjemiske komponenter i væsker og gasser. Hovedprinsippet for kromatografi er at stoffene som skal separeres fordeler seg mellom en mobil- og en stasjonærfase. I praksis betyr det at kjemiske stoffer med ulikheter i fysiske og kjemiske egenskaper som molekylvekt, kokepunkt, polaritet, elektrisk ladning, pKa, hydrofilisitet, lipofilisitet, m.m. vandrer med ulik hastighet gjennom det kromatografiske systemet.  Kvalitative og kvantitative bestemmelser gjøres ved å korrelere retensjonstider og arealer med kjente mengder (referansestandarder) av de samme stoffene.

 

De kromatografiske teknikkene deles inn i gasskromatografi (GC), væskekromatografi (HPLC og UHPLC) og ionekromatografi (IC) som de dominerende, men omfatter også bl.a. Size exclusion kromatografi (SEC, GPC, GFC), tynnsjiktskromatografi (TLC) og søylekromatografi (flash chromatography). 

 

Oversikten nedenfor viser utvalget av produkter og tjenester som Nerliens Meszansky tilbyr innenfor fagfeltet kromatografi:

 

Gasskromatografi Væskekromatografi Ionekromatografi Annet kromatografi  

- GC instrumenter

- HPLC instrumenter

- IC instrumenter

- SPE instrumenter

- GC-MS instrumenter

- Fraksjonssamlere

- IC-MS instrumenter

- SPE kolonner

- GC kolonner

- HPLC kolonner

- IC kolonner

- Referansestandarder

- GC tilbehør

- HPLC tilbehør

 

- GC, HPLC og MS kurs

 

 

 

- Chromeleon kurs


Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere ulike løsninger og applikasjoner.
  

 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00