Kjemisk syntese og prosesskjemi

Kjemisk syntese og prosesskjemi

Innenfor fagfeltet kjemisk syntese og prosesskjemi tilbyr vi et bredt utvalg av laboratorie- og prosessreaktorer (glassreaktorer, glassbelagte stålreaktorer, trykkreaktorer, høytemperaturreaktorer og filterreaktorer), pilotanlegg og skreddersydde syntesesystemer.  Produktutvalget inkluderer løsninger for temperaturkontroll, vakuumregulering, dosering og pumping, veing, oppkonsentrering, filtrering, mm.  I samarbeid med fagekspertisen hos våre leverandører er vi behjelpelig med å skreddersy totalløsninger, inkludert datalogging, prosessovervåking, prosesskontroll og rapportering av reaksjonsparametre, i nært samarbeid med sluttbrukere.

Utstyr for kjemisk syntese og produksjon anvendes typisk av kjemikere, ingeniører og andre fagfolk innenfor farmasøytisk- og kjemisk industri, inkludert offentlige og private selskaper som jobber med undervisning, forskning-og-utvikling, minipilot/pilot produksjon, prosessutvikling og kiloskala produksjon.

 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00