Kontaktperson

Sigurd Skålvoll Borgen
Tlf: 928 64 915 sigurd.borgen@nmas.no

Hemoglobinmåler Compolab TS


CompoLab TS – innovativ hemoglobinmåling

  • Meget rask avlesning, måleresultat innen 2 sekunder
  • Innovativ kyvettedesign
  • Ingen reagenser i kyvetten
  • Ikke sensitiv til temperatur eller luftfuktighet
  • Ingen problemer med luftbobler i kyvetten
  • Instrumentet foretar ”self-check” i forkant av hver enkelt måling
  • Hemoglobin måles over hele spektrumet
  • CompoLab TS kompenserer for turbiditet i prøven
 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00