Flowcytometri og bildeanalyse

Flowcytometri og bildeanalyse

Med flowcytometri måler vi fysiske og kjemiske egenskaper til celler eller partikler når de passerer enkeltvis i en væskestrøm gjennom et måleapparat, flowcytometeret. I videreutviklede instrumenter, cellesorterere, kan man fysisk separere og samle opp subpopulasjoner av celler/partikler basert på disse målte parametrene og kriterier brukeren setter opp.

Beckman Coulter med Immunotech er vår hovedleverandør av instrumenter og reagenser til flowcytometri. Vi fører også kvalitetsprodukter fra Bangs Laboratories, IQ-Products, Spherotech og Consul.
 

 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00