Kontaktperson

Inger Anne Hagberg
Tlf. direkte: 489 96 108 inger.anne.hagberg@nmas.no
Lise Rødsten
Tlf. direkte: 488 91 783 lise.rodsten@nmas.no

DNA-Elektroporering-PCR


Fra produsenten Cell Project har vi praktiske 

  • Engangskuvetter og buffere til elektroperering
  • Svabre, transportrør og reagenser for prøvetaking og stabilisering av DNA
  • 96-brønners PCR-plater med film og strips til forsegling
 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00