Kontaktperson

Inger Anne Hagberg
Tlf. direkte: 489 96 108 inger.anne.hagberg@nmas.no

Proteinekspresjon


Reagenser for proteinekspresjon,opprensing og -analyse.

Promega har et bredt utvalg produkter innen proteinanalyse, og har et spesielt fokus på In vitro proteinekspresjon med markededets desidert største produktutvalg tilpasset ulike behov.

 • In vitro proteinekspresjon
 • Protein interaksjon
 • Proteinopprensing
 • Immunologisk deteksjon
 • Massespektrometrianalyse
 • Proteinmerking
 • In vitro proteinekspresjon
 • Protein interaksjon
 • Proteinopprensing
 • Immunologisk deteksjon
 • Masse Spektrometri Analyse
 • Proteinmerking
 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00