HTS_analyser

Kontaktperson

Inger Anne Hagberg
Tlf. direkte: 489 96 108 inger.anne.hagberg@nmas.no

Reagenser for automasjon


Til analyser i stor skala for ekstraksjon av DNA/RNA og proteiner samt cellebaserte assay

  • DNA- & RNA-opprensing
  • Protein-opprensing
  • Cellebaserte assay

Promega har lang erfaring med reagenser tilpasset automatiserte systemer. De tilbyr reagenser til opprensing av DNA, RNA og proteiner, samt cellebaserte assay. Reagensene er testet ut på en rekke ulike systemer. På hjemmesiden til Promega vil man finne ferdige protokoller for flere instrumenter, der i blant Biomek robotene fra Beckman Coulter.

 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00