Celleanalyse

Kontaktperson

Inger Anne Hagberg
Tlf. direkte: 489 96 108 inger.anne.hagberg@nmas.no

Celleanalyse


Promega er ledende aktør innen cellebaserte assay. De satser stort på bioluminescensbaserte systemer som gir svært enkle, nøyaktige og sensitive systemer for studier av apoptose, cytotoksisitet, cellesignalering, regulering av genekspresjon og promotorfunksjon.

  • Celleviabilitet
  • Reportergen assay
  • Apoptose
  • Cellesignalering
  • Cytotoksisitet
  • Cellelinjeidentifikasjon
  • ADME/TOX Imaging
     

 

 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00