Kontaktperson

Inger Anne Hagberg
Tlf. direkte: 489 96 108 inger.anne.hagberg@nmas.no
Rønnaug Kleven
Tlf. direkte: 930 38 151 ronnaug.kleven@nmas.no

DNA/RNA-ekstraktor


Automatisert DNA/RNA-ekstraktor - spar tid og oppnå samme resultater hver gang!  Maxwell® 16 fra Promega – personlig automasjon.

Et automatisert system for isolering og opprensing av DNA, RNA og polyhistidintaggede proteiner. Instrumentet isolerer fra 1 til 16 prøver på ca 30 minutter. Systemet består av et lite, robust, forhåndsprogrammert instrument med tilhørende reagenser. Unikt for Maxwell 16 er at den inneholder en innebygget homogenisator slik at for isolering av DNA, tilsettes prøvematerialet (celler, vev, blod, bakterier etc.) direkte i reagenskassetten.

 

 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00