Kontaktperson

Heidi Testad
Tlf. direkte: 934 39 058 heidi.testad@nmas.no

Partikkelanalyse - Zetapotenisale


DelsaTMNano – løsningen for dine Nanopartikler.
Analyserer partikkelstørrelse og zetapotensial. DelsaTMNano gir den høyeste grad av nøyaktighet, sensitivitet og oppløsning uavhengig av konsentrasjon og konduktivitet i prøven. Instrumentet levereres i to versjoner, og begge med en enkel og fleksibel programvare. Autotitrator kan kobles til.

DelsaTMNano S

 • Måler partikkelstørrelse i området fra 0,6 nm fra 7 µm
 • Prøvekonsentrasjon fra 0,001% til 40%
 • Kan analysere både vanndige og ikke-vandige prøver

Kan brukes til applikasjoner som

 • Nanopartikler: nanorør, ceramic
 • Farmasøytiske produkter
 • Mat- og drikkevarer 
 • Proteiner

DelsaTMNano C

 • Størrelseområde for Zetapotensial: 0,6 nm til 30 µm
 • Måler partikkelstørrelse i området fra 0,6 nm fra 7 µm
 • Prøvekonsentrasjon fra 0,001% til 40%
 • Zetapotensial ± 150 mV
 • pH 1-13
 • Reduserer nødvendigheten av å fortynne prøven ved Zetapotensialanalyser
 • Måler Zetapotensial på faste overflater og hinner
 • Autotitrator DelsaTMNano AT kan kobles til - automatisk titrering samtidig med måling av Zetapotensialet og partikkelstørresle

Kan brukes til applikasjoner som

 • Holdbarhetsstudier
 • Halvledere - elektronikkindustrien
 • Emulsjoner
 • Tekstiler
 • Stabilitetsanalyser
 • Bioteknologi
 • Farmasøytiske produkter
 • Mat- og drikkevarer
 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00