Kontaktperson

Heidi Testad
Tlf. direkte: 934 39 058 heidi.testad@nmas.no

Partikkelanalyse - Multisizer 4


Multisizer TM 4 utfører dynamiske størrelsesmålinger og partikkelanalyser hvor både oppløsning og nøyaktighet er meget høy. Dette er markedets mest allsidige og nøyaktige instrumentet for partikkelkarakterisering. I størrelsesområdet fra 0,4 µm til 1600 µm får du svar på partikkelstørrelse, antall partikler, størrelsesdistribusjon, volum og overflateareal i en og samme analyse.

Siden Multisizer™4 bruker Coulterprinsippet blir analyseresultatene ikke påvirket av partiklenes farge, fasong, sammensetning og refraktiv indeks. Multisizer™4 instrumentene benyttes prinsippet med konstant strøm, og dette eliminerer kalibreringsdrift som følge av forandringer i konduktivitet i elektrolytt og temperatur.

  • Coulter måleprinsipp
  • Måleområde fra 0,4- 1600 µm
  • Kvikksølvfritt målesystem
  • Organiske og vannbaserte elektrolytter kan brukes
  • Samsvarer med 21 CFR Part 11

Høyhastighets signalbehandling bidrar til at Multisizer™4 byr på flere muligheter enn tilsvarende instrumenter. Her er dynamiske størrelsesmålinger en realitet. Måledata for hver enkelt partikkel blir analysert og lagret. Dataene kan formatteres på flere måter, eller lagres og re-analyseres på et senere tidspunkt – det er ikke lenger nødvendig å kjøre prøven på nytt.

Med inntil 400 kanaler tilgjengelig for arkivering av analysene har Multisizer™4 den høyeste oppløsningen som er tilgjengelig i dag. Instrumentet er klart til bruk i løpet av sekunder. Analysetiden er 30 - 90 sekunder og resultatene vises umiddelbart på skjermen.

Multisizer™4 har en meget brukervennlig programvare som gir deg som bruker mange muligheter til viderebehandling av data.

Bruksområder:
Emulsjoner, latex, silica gel, toner, polymerer, maling/pigmenter, biologiske celler, farmasøytiske produkter, papirindustri, olje, forurensning i vann, hydrauliske væsker, elektronikk, leire mm.
 

 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00