LS13 320

Kontaktperson

Heidi Testad
Tlf. direkte: 934 39 058 heidi.testad@nmas.no

Partikkelanalyse - Laser LS13 320


LS13 320 er et laserbasert system med multifunksjonelle verktøy for partikkelanalyse. Den patenterte laserbaserte teknologien tillater analyse av partikler uten risiko for å miste enten de største eller de minste partiklene i en prøve.Instrumentet skiller seg fra andre laserdiffraksjonsinstrumenter ved sitt store dynamiske størrelsesområde og flere prøvemoduler. Avhengig av størrelsen på partiklene som skal analyseres leveres instrumentet i to alternative modeller - velg enten området fra 0,04 - 2000 µm eller fra 0,4 - 2000 µm.

LS13 320benytter seg av ulike teorier (Fraunhofer og Mie) i lysspredning og gir en meget høy oppløsning, reproduserbarhet og nøyaktighet.

For analyse av partikler i sub-micron området med LS 13 320, benyttes PIDS, Polarization Intensity Differential Scattering. Teknologien er enkel og elegant og tar utgangspunket i Mie-teorien i lysspredning. Den patenterte PIDS-teknologien er en kombinasjon av polariseringseffekten av lysspredning med flere bølgelenger ved høye vinkler. Dette gjør at partikler helt ned til 40 nm kan måles, det vil si nesten helt ned mot den teoretiske grensen.

Standard Operating Procedures (SOP’s)
Med SOP-en har du en forsikring om at analysene utføres likt gang etter gang og resultatene blir uavhengig av operatør. Hvert trinn i analysen, fra metodeoppsett til ferdig utskrift, kan låses inn i en brukerdefinert SOP. Denne dekker alle aspekter av analysen som er relatert til instrumentinnstillinger. En SOP består av SOM (Standard Operating Methode) og preferanser (utformingen av rapporter).

Programvaren er i overensstemmelse med FDA’s 21 CFR part 11 som omhandler krav til elektronisk lagring av data og elektronisk signatur ved bruk av denne type instrumenter. Dette er relevant for farmasøytisk industri og leverandører til farmasøytisk industri.

Avhengig av hvilket prøvemateriale du skal analysere er det 4 prøvemoduler å velge mellom

 • Aqueous Liquid Module -for vandige løsninger
 • Universal Liquid Module - for både vandige løsninger og andre løsemidler
 • Micro Liquid Module - for små prøvevolumer
 • Tornado Dry Powder System - for pulver og tørre produkter

"Auto Dock" - unikt system for skifte av modul
LS 13 320 kommer med et unikt "Auto Dock" system for å skifte mellom moduler. Modulene blir automatisk satt på plass og blir automatisk konfigurert og kjent igjen av instrumentet. Bytt fra våtmodul til tørrmodul og tilbake til våt igjen på under ett minutt!

Auto Prep Station (ATP)

 • Prøveveksler som automatiserer analysen
 • Karusell som ta opp til 30 prøver
 • Brukes sammen med Aqueous Liquid Module (ALM)
 • Har automatisk prøvefortynning for å få riktig konsentrasjon av prøve
 • Automatisk rensing mellom prøvene
 • Automatisk arkivering / utskrift av rapporter og eksport av data
 • Prøvekopper: flergangsbruk
 • Opp til 3 dispergeringsmidler kan tilføres prøve før analysering
 • Ultralydprobe for dispergering av prøven kan koples til prøvekopp
 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00