Vi-Cell

Kontaktperson

Heidi Testad
Tlf. direkte: 934 39 058 heidi.testad@nmas.no

Cellteller - Viabilitet


Vi-CELL XRTM er et instrument som automatiserer den manuelle metoden for farging av celler med trypan blå som brukes for å se på cellenes viabilitet. Dette er derfor en aktuell analyseteknikk på laboratorier som jobber med vevs- og cellekulturer.
Ved å automatisere blir antall celler som telles signifikant større enn ved manuell telling. Instrumentet analyserer flere tusen celler mer enn det er mulig å gjøre med den manuelle metoden. Dette gir resultater med langt høyere nøyaktighet, presisjon og større reproduserbarhet.

Mulighetene for feil som oppstår ved manuell analyse vil også reduseres. Instrumentelle metoder er kjent for å være mer objektive enn manuelle metoder.

Vi-CELL XRTM er basert på bildeteknologi og kan derfor skille på enkeltstående celler og celler i ”klumper”. Her kan du visuelt bedømme cellenes form og størrelse, nesten som i mikroskopet.

Brukerne sparer tid ved automatisering og resultatene er klare på bare noen få minutter.

Instrumentet gir:

  • Prosent viabilitet
  • Presis og nøyaktig bestemmelse av cellekonsentrasjon
  • Total konsentrasjon av viable celler
  • Gjennomsnittelig cellediameter
  • Cellens sirkularitet
  • Størrelsesfordeling
  • Analyseområdet 2 til 70 µM
  • Har prøveveksler med plass til opptil 12 prøver
 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00