Multisizer 3

Kontaktperson

Heidi Testad
Tlf. direkte: 934 39 058 heidi.testad@nmas.no

Partikkelanalyse - Multisizer 3


Multisizer™3 måler partikler i størrelsesområdet 0,4 til 1200 µm og bestemmer antall, volum og størrelsesfordeling av partikler med meget god oppløsning.

  • Coulter måleprinsipp
  • Måleområde fra 0,4- 1200 µm
  • Kvikksølvfritt målesystem
  • Organiske og vannbaserte elektrolytter kan brukes
  • Samsvarer med 21 CFR Part 11 og cGMP krav

Ved å bruke Coulter prinsippet blir volumet av hver enkelt partikkel målt uavhengig av form, densitet, farge eller brytningsindeks. Med 64 - 300 kanaler tilgjengelig har Multisizer™3 en av de høyeste oppløsningene som er tilgjengelig i dag. Instrumentet er klart til bruk i løpet av sekunder. Analysetiden er 30 - 90 sekunder og resultatene vises umiddelbart på skjermen.

Multisizer™3 leveres ferdig kalibrert fra fabrikken. Ved å bruke konstant strøm prinsippet elimineres kalibreringsdrift som følge av forandringer i elektrolytt eller temperatur. Instrumentet kalibreres automatisk når en kalibreringsprøve presenteres.
Bruksområder:
Emulsjoner, latex, silica gel, toner, polymerer, maling/pigmenter, biologiske celler, farmasøytiske produkter, papirindustri, olje, forurensning i vann, hydrauliske væsker, elektronikk, leire mm.
 

 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00