Partikkelanalyse og telling

Partikkelanalyse og telling

Beckman Coulter har i over 40 år arbeidet med teknologi for testing og måling av fysiske egenskaper hos partikler. I dag har de et komplett produktspekter og kan tilby en løsning for de fleste typer partikkelanalyser. 

Partikkel- og celleteller Z1 og Z2

Z-serien er enkle og brukervennlige instrumenter for telling av partikler og celler. Coulter Counter har lenge vært industriens teknologiske standard for telling av partikler. Z-serien teller partikler mellom 1 og 120um. De er meget enkle i bruk og rimelige i drift.

Les mer

Partikkelanalyse - Multisizer 4

Multisizer TM 4 utfører dynamiske størrelsesmålinger og partikkelanalyser hvor både oppløsning og nøyaktighet er meget høy. Dette er markedets mest allsidige og nøyaktige instrumentet for partikkelkarakterisering. I størrelsesområdet fra 0,4 µm til 1600 µm får du svar på partikkelstørrelse, antall partikler, størrelsesdistribusjon, volum og overflateareal i en og samme analyse.

Les mer

Partikkelanalyse - Multisizer 3

Multisizer™3 måler partikler i størrelsesområdet 0,4 til 1200 µm og bestemmer antall, volum og størrelsesfordeling av partikler med meget god oppløsning.

Les mer

Partikkelanalyse - Laser LS13 320

LS13 320 er et laserbasert system med multifunksjonelle verktøy for partikkelanalyse. Den patenterte laserbaserte teknologien tillater analyse av partikler uten risiko for å miste enten de største eller de minste partiklene i en prøve.Instrumentet skiller seg fra andre laserdiffraksjonsinstrumenter ved sitt store dynamiske størrelsesområde og flere prøvemoduler. Avhengig av størrelsen på partiklene som skal analyseres leveres instrumentet i to alternative modeller - velg enten området fra 0,04 - 2000 µm eller fra 0,4 - 2000 µm.

Les mer

Cellteller - Viabilitet

Vi-CELL XRTM er et instrument som automatiserer den manuelle metoden for farging av celler med trypan blå som brukes for å se på cellenes viabilitet. Dette er derfor en aktuell analyseteknikk på laboratorier som jobber med vevs- og cellekulturer.
Ved å automatisere blir antall celler som telles signifikant større enn ved manuell telling. Instrumentet analyserer flere tusen celler mer enn det er mulig å gjøre med den manuelle metoden. Dette gir resultater med langt høyere nøyaktighet, presisjon og større reproduserbarhet.

Les mer

Partikkelanalyse - Zetapotenisale

DelsaTMNano – løsningen for dine Nanopartikler.
Analyserer partikkelstørrelse og zetapotensial. DelsaTMNano gir den høyeste grad av nøyaktighet, sensitivitet og oppløsning uavhengig av konsentrasjon og konduktivitet i prøven. Instrumentet levereres i to versjoner, og begge med en enkel og fleksibel programvare. Autotitrator kan kobles til.

Les mer
 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00