Produkter innen Automasjon Pre- og postanalytisk automasjon Informasjonssystemer Pipetteringsroboter Automatisk utsæd WASP Væskehåndterer - Automsampler Analytisk kjemi Blokker for Kjeldahl og KOF Ledningsevnemåling Partikkelanalyse og telling pH-måling Kjeldahlanalyse Standarder og referansematerialer Ioneselektive målinger Ekstraksjon og hydrolyse Flytegenskaper i pulver NIR og NIT spektroskopi Viskositet - lab Viskositet - proesess Tekstur- og materialtesting Titrering Elektroder og buffere SPE prøveopparbeiding Ionekromatografi (IC) Gasskromatografi (GC) Væskekromatografi (HPLC) Aminosyreanalysator Basis labutstyr Autoklaver CO2 inkubatorer - NuAire Inkubatorer - med og uten kjøling Klimaskap og vekstkamre Kjøle- og varmesirkulatorer LAF- og sikkerhetsbenker Pipetter Skap for materialtesting Sentrifuger ultra Sentrifuger high-capasity Sentrifuger bordmodeller Sentrifuger high-speed Tørkeskap Vannbad og sirkulatorer Vekter Vakuumkontroll Pumping og dosering Vakuumpumper Blodbank Kvalitetskontroll blodposer Blodvipper Blodbestråler Sveisere Tappebord Flowcytometri og bildeanalyse Flowcytometre Antistoffer Laserscanningcytometri Cellesorterere Kontrollceller Prøvepreparering Programvare Fluoreserende kuler og størrelsesstandarder Klinisk diagnostikk Klinisk kjemi Osmolalitet Immunkjemi Hematologi Integrerte systemer Pre- og postanalytisk automasjon Informasjonssystemer Kjemisk syntese og prosesskjemi ChemReactorer MiniPiloter Temperaturkontroll Trykkreaktorer Vakuumkontroll Reaksjonssystemer Kromatografi Ionekromatografi (IC) Gasskromatografi (GC) Væskekromatografi (HPLC) Aminosyreanalysator NMAS Akademiet Mikrobiologi Autoklaver Transportsystemer Podeøser Allergener - hurtigtester Patogene bakterier - hurtigstester Hygienetester Bakteriologiske medier Toksiner - hurtigtester Automatisk utsæd WASP Molekylær- og cellebiologi PCR - DNA/RNA instrumenter Partikkelanalyse og telling Molekylærbiologi-reagenser Forbruksartikler Platelesere Platevaskere Automatiserte Mikroskop Klonseleksjonssystemer Automatisert elektrofysiologi Microarray scanner Patologi Mikrotomer Støpesenter Fremføringsmaskiner Cytologi Frysemikrotomer Fargeløsninger Oppleggsmaskiner Fargemaskiner Merkemaskiner Spektroskopi UV-Vis ICP-OES og ICP-MS AAS FT-IR og Raman NMR NIR og NIT spektroskopi Stråleterapi Pasientfiksering Posisjonering Dosimetri Kvalitetssikring Ioniserende stråling Gammaspektroskopi Radioaktivitetsmåling Nukleærmedisin Nyheter Kontakt Leverandører Om oss SDS Service Oversikt Søk Alfabetisk produktoversikt  

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00