Produkter innen Automasjon Pre- og postanalytisk automasjon Informasjonssystemer Pipetteringsroboter Væskehåndterer - Automsampler Analytisk kjemi Blokker for Kjeldahl og KOF Elektroder og buffere Ekstraksjon og hydrolyse Flytegenskaper i pulver Kjeldahlanalyse Ledningsevnemåling NIR og NIT spektroskopi Partikkelanalyse og telling pH-måling SPE prøveopparbeiding Standarder og referansematerialer Viskositet - lab Viskositet - prosess Tekstur- og materialtesting Titrering Ionekromatografi - IC Gasskromatografi - GC Væskekromatografi - HPLC og UHPLC Aminosyreanalysator TOC analyser Basis labutstyr Autoklaver CO2 inkubatorer - NuAire Inkubatorer - med og uten kjøling Klimaskap og vekstkamre Kjøle- og varmesirkulatorer LAF- og sikkerhetsbenker Pipetter Skap for materialtesting Ultrasentrifuger Sentrifuger high-capasity Sentrifuger bordmodeller Sentrifuger high-speed Tørkeskap Vannbad og sirkulatorer Vekter Vakuumkontroll Pumping og dosering Vakuumpumper Kjøleskap - laboratoriebruk Frysekap og ultrafrysere Blodbank Kvalitetskontroll blodposer Blodvipper Blodbestråler Sveisere Tappebord Transportkasser - blodprodukter Blodbankskap Plasmafrysere Sjokkfrysere til plasma -30 C Flowcytometri og bildeanalyse Flowcytometre Antistoffer Cellesorterere Kontrollceller Prøvepreparering Programvare Fluoreserende kuler og størrelsesstandarder Klinisk biokjemi Klinisk kjemi Osmolalitet Immunkjemi Hematologi Pre- og postanalytisk automasjon Informasjonssystemer Kjemisk syntese og prosesskjemi ChemReactorer MiniPiloter Temperaturkontroll Trykkreaktorer Vakuumkontroll Reaksjonssystemer Kromatografi Ionekromatografi - IC Gasskromatografi - GC Væskekromatografi - HPLC og UHPLC Aminosyreanalysator SPE prøveopparbeiding Kurs Mikrobiologi Autoklaver Transportsystemer Podeøser Allergener - hurtigtester Patogene bakterier - hurtigstester Hygienetester Bakteriologiske medier Toksiner - hurtigtester Molekylær- og cellebiologi PCR - DNA/RNA instrumenter Partikkelanalyse og telling Molekylærbiologi-reagenser Plateleser Platevaskere Automatiserte Mikroskop Klonseleksjonssystemer Automatisert elektrofysiologi Microarray scanner Patologi Mikrotomer Støpesenter Fremføringsmaskin - Vevsprosessor Cytologi Frysemikrotom - Kryostat Fargeløsninger Oppleggsmaskiner Fargemaskiner Merkemaskiner Spektroskopi UV-Vis ICP-OES og ICP-MS AAS FT-IR og Raman NMR NIR og NIT spektroskopi Stråleterapi Pasientfiksering Posisjonering Dosimetri Kvalitetssikring Ioniserende stråling Gammaspektroskopi Radioaktivitetsmåling Nukleærmedisin Nyheter Kontakt Leverandører Om oss SDS Service Oversikt Søk Alfabetisk produktoversikt  

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00