Leverandører

Her finner du en alfabetisk liste over våre leverandører og lenker til deres hjemmesider.

Automess

Automess er en tysk produsent av strålevernsutstyr. I Norge er deres mest kjente produkt doseratemeteret Automess 6150 blitt synonym for bærbare dosratemetere. Mer enn 1000 slike er i bruk i Norge innen offshore industri, forsvar, sivilforsvar, forskning og kontrollinstitutter.

Les mer

Bangs Laboratories, Inc.

Les mer

Beckman Coulter

Partikkelkarakterisering og analyse, pipetteringsroboter, celletellere, ultra- og high-speed sentrifuger.

Les mer

Beckman Coulter Flow

Flowcytometre og antistoffer

Les mer

Best Theratronics Ltd

Best Theratronics, tidligere MDS Nordion, er en canadisk produsent av bestrålingsutstyr og strålekilder. Deres blodbestrålere for sterilisering av blodposer er levert til de fleste norske blodbanker.

Les mer

Binder GmbH

Meget stort utvalg av tørkeskap, inkubatorskap, kjøleinkubatorer, klimaskap, vekstkammere og testskap. Les mer

Biochrom

Spesialist på instrumentering for analyse av aminosyrer i forskjellige prøvematrikser.

Les mer

Bioreba AG

Reagenser og kit for diagnostikk av plantesykdommer. I levereringsprogrammet finnes reagenser for å påvise plantepatogener på frukt, bær, grønnsaker, vindruer og korn.

Les mer

Brookfield Engineering Inc

Viskosimetre og reometre til målinger i laboratoriet og on-line.

Les mer

Büchi Glas Uster AG

Anerkjent Sveitisk produsent av reaktor, trykkreaktorer (autoklaver) og pilotanlegg i glass, stål, Hasetlloy, mm for kjemisk syntese, prosesskjemi og reaksjonskjemi.

Les mer

Centronic

Centronic er en engelsk produsent av gassdetektorer for ioniserende stråling. Deres GM-rør, Geiger- Müller tellere er velkjente.

Les mer

Chemglass

Stor amerikansk produsent av glassutstyr og instrumenter for laboratoriearbeid.  Chemglass produserer bl.a. glass reaktorer, filter reaktorer, prosessreaktorer og bioreaktorer for reaksjonsvolumer fra 300mL til 100L skala.

Les mer

Civco Inc

Civco er en amerikansk leverandør av pasientfikseringsutstyr til stråleterapi.

Les mer

COMECER

Comecer er en nederlandsk produsent av sikkerhetsutstyr til Hotlab. De leverer dosekalibratorer, dosemanagement systemer, opptaksmålere, blyskjermede sikkerhetsbenker og avtrekkskap, skjermingsutstyr og strålevernsinstrumenter til universiteter og sykehus.

Les mer

Consul T.S

Prøveprepareringsutstyr til bruk innen blant annet flowcytometri.

Les mer

Copan Italia SPA

Copan Italia SPA er en innovativ produsent som leverer transportsystemer for bakterier og virus. Med utsædsmaskinen WASP er grunnlaget lagt for å automatise mikrobiologiske laboratorier. De har også podeøser, samt svabere for hygienetesting.    

Les mer

Dionex - Thermo Fisher Scientific

Dionex er kjent for Ionekromatografer, HPLC, inkludert kapillær- og nano-LC, accellerated solvent extraction samt kromatografi programvare

Les mer

Dometic

Dometic er spesialister på kjølesystemer for sikker lagring, transport og håndtering av temperatursensitivt biologisk materiale. I produkspekteret finnes blodbankskap, transportkasser for blodprodukter, ultrafrysere, plasmafrysere og sjokkfrysere, samt frysere og kjøleskap til laboratorier.

Les mer

Dr. Ehrenstorfer GmbH

Dr. Ehrenstorfer GmbH er sen ledenede produsent av organiske standarder og referansematerialer. I sortimentet finnes pesticid-, metabolitt-, PAH-, PBB- og PCB-standarder, enten som rent stoff eller i løsning.

Les mer

Eckert & Siegler AG

Eckert & Siegler AG er verdens største produsent av strålekilder til industri, forskning og medisin. I tillegg til kapslede kilder, leverer de også radioaktive kalibreringsløsninger og gasser, standarder og referansematerialer. Ionekamre til røkdetektorer inngår også i repertoaret.

Les mer

ErgoShop

Les mer

F&J Speciality Products INC.

Les mer

Fast ComTec GmbH

Les mer

Foss AS

Markedsledende leverandør av instrumenter for kvantitativ analyse av fett, protein og nitrogen, fiber og vann i fôr, korn og næringsmidler. Har også et bredt utvalg av NIR og NIT instrumenter til korn, biodiesel, fiskefôr, grovfôr og kraftfôr,    

Les mer

G.A.S. (Global Analyser Solutions) - Interscience

G.A.S. (Global Analyser Solutions) fra Interscience i Nederland leverer skreddersydde analyseløsninger for petrokjemiske produkter, som naturgass, raffinerigasser, oksygenater i hydrokarbon strømmer, permanente gasser, PIONA, mm.

Les mer

Gilson Inc

Gilson er en betydelig leverandør av pipetter og automatisert væskehåndtering som inkluderer injeksjonsroboter, fraksjonsamlere, automatisert SPE og HPLC.

Les mer

Gonotec GmbH

Osmometre Les mer

Hach Electrochemistry

Hach Lange har et stort utvalg av utstyr for måling av pH, ledningsevne, TDS, oppløst oksygen og ioner, enten du skal måle i felt, på laboratoriet eller i produksjon. Utvalget av elektroder og prober er tilpasset forskjellige behov og bruksområder.

 

Les mer

Hach Lange

Hach Lange har et stort utvalg av utstyr for måling av pH, ledningsevne, TDS, oppløst okysgen og ioner. Enten du skal utføre målingene i laboratoriet, ute i felt eller i produkjon så har egnede systemer. Utvalget av elektroder og prober er tilpasset forskjellige behov og bruksområder. Elektrodene fra Radiometer Analytical er i dag en del av Hach Lange leveringsprogram.

Les mer

Huber

Les mer

Itech Instruments SARL

Les mer

Julabo GmbH

Vannbad, termostater, rystevannbad, samt avanserte kjøle- og varmesirkulatorer. Les mer

LAP GmbH

LapLaser er en tysk leverandør av laserposisjoneringsutstyr. De aller fleste stråleterapisentrene i Norge har slike lasere.

Les mer

LGC Standards

Produsent av narkotiske og farmakologiske standarder både i form av rene substanser og sertifiserte løsninger, under varemerket LoGical. Organiske standarder fra Dr Ehrenstorfer inngår i varesortimentet.     

Les mer

Lipomed AG

Narkotiske- og farmasøytiske standarder.

Les mer

Ljungberg & Kögel AB

Les mer

Macherey-Nagel GmbH

Kvalitetskolonner for HPLC og engangskolonner for fast fase ekstraksjon .

Les mer

Mediso

Mediso er en ungarsk produsent av gammakameraer til nukleærmedisin.

Les mer

Medite GmbH

Les mer

Molecular Devices LLC

Leverandør av utstyr med basis i forskjellige analyse- og deteksjonsteknikker som brukes i forskning innen områdene molekylærbiologi, cellebiologi, medisin og farmasi. Produktspekteret omfatter bl.a. modulbaserte platelesere, platevaskere, spesielle assay kit, samt utstyr for bildeanalyse og microarray.

Les mer

MP Biomedical LLC

MP BioMedicals tilbyr et bredt spekter av produkter dedikert til molekylærbiologi, cellebiologi, prøvepreparering, bioteknologi, og andre områder innen Life Science. Den omfattende produktporteføljen inkluderer kjemikalier, instrumenter, antistoffer, kits, og reagenser for å støtte en rekke ulike applikasjoner. MP BioMedicals utvider stadig sin portefølje med innovative produkter, og legger dessuten stor vekt på kundeservice og support.

Les mer

Neogen Corporation Inc

Hurtigtester for mikrobiologi og allergen tester Les mer

Nerliens Meszansky AS

Les mer

NRD

NRD, tiligere Holywood Inc., er en amerikansk produsent av Po-210 strålekilder som benyttes der det trengs antistatiske felt som i presisjonsvekter.

Les mer

NuAire

Har et meget stort utvalg av sterilbenker også kalt LAF-benker klasse I,II og III, samt spesialbenker for dyrestaller. CO2 inkubatorer.

Les mer

Ortho Clinical Diagnostics

Les mer

Porex Corporation

Les mer

Precisa Instruments AG

Semimikrovekter, analysevekter og presisjonsvekter til laboratoriebruk. Tørkevekter og automatisk foraskningssytem PrepAsh. Industrivekter.

Les mer

Promega

Les mer

RadTag

Fra RadTag leverer vi stålingsindikatorer for bruk på blodposer .

Les mer

Ritverc

Ritverc er en russisk leverandør av strålekilder til industri og forskning.

Les mer

Rubicon Genomics

Les mer

Scie-Plas Ltd

Scie Plas er en engelsk produsent av utstyr til strålebeskyttelse, elektroforeseutstyr og annet innen biovitenskap.

Les mer

Spex CertiPrep

Fra Spex Certiprep Ltd. leverer vi standarder og sertifiserte referansematerialer (CRM). I produktutvalget finnes uorganiske standarder til AA, ICP, ICP-MS og IC og organiske standarder til GC, GC-MS, LC og LC-MS.

Les mer

Stable Micro Systems Ltd

Instrumenter for måling av tekstur i matvarer og flytegenskaper i pulver. Les mer

Syrris Ltd

Syrris Ltd tilbyr et utvalg av glassreaktor reaksjonssystemer for batch basert synteser (Atlas og Globe) og mikroreaktorer for flowreaksjon basert synteser (Asia, FRX og Africa). 

Les mer

Thermo Scientific - Analytisk kjemi

Fra Thermo Scientific leverer vi et meget bredt spekter av analyseinstrumenter. Innen kromatografi tilbyr vi GC, LC, GC-MS, GC-MS/MS, IC, HPLC og UHPLC, innen  elementanalyse ICP, ICP-MS og AA, og innen molekylær spektroskopi  FT-IR, Raman og UV-Vis.

Les mer

Thermo Scientific - Anatomisk patologi

Instrumenter og forbruksvarer innen cytologi og histologi representert ved de kjente varemerkene Shandon og Mikrom.

Les mer

Thermo Scientific Kromatografi forbruk

Vi tilbyr et meget bredt utvalg av forbruksvarer som brukes i forbindelse med kromatografi, som kolonner, vials, caps, crimpere, septa, korker,  SPE og sprøytefiltere med mer.

Les mer

Tomy Digital Biology

TOMY gulvautoklaver og sentrifuger for mikrorør.

Les mer

Tosoh GmbH

Tosoh Bioscience leverer et bredt utvalg av LC-kolonner for SEC bioseparasjoner

Les mer

Troxler Inc

Troxler er en amerikansk leverandør utstyr for kvalitetskontroll innen asfaltindustrien. Troxler blitt synonym for isotopmålere til vegvesen og entreprenører. Hovedproduktene er tetthetsmålere til bærelag og spesialovner til kontroll av asfaltproduksjon.

Les mer

Vacuubrand

Tysk kvalitetsleverandør av vakuumpumper og vakuumtilbehør spesialtilpasset for kjemiske anvendelser.

Les mer

William Laboratories Inc.

Les mer

Wiroma AG

Wiroma AG leverer et stort utvalg av strålevernsutstyr som foklær, krager, hansker og briller til bruk innen billeddiagnostikk.

Les mer

Xstrahl Ltd

Engelsk leverandør av bestrålingsutstyr for forskning og stråleterapi (hudbestråling), tidligere Gulmay,

Les mer

YSI Life Sciences

Instrumenter for måling blodsukker og laktat i fullblod. Laktatmåling anvendes innen sportsmedisin og rehabilitering.

Les mer
 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00