Om oss

Velkommen til oss!

Nerliens Meszansky AS er, med sine røtter helt tilbake til 1917, det eldste selskapet blant norske laboratorieutstyrsleverandører. Etter årtusenskiftet fremstår Nerliens Meszansky som et selskap med meget bredt produktspekter og høy kompetanse innen mange områder, dette fordi selskapet er et resultat av sammenslåingene mellom Nerliens Kemisk-Tekniske, Dan Meszansky, Laborel og IT Instrument-Teknikk.

Kvalitet er, og har vært, et fokusområde for Nerliens Meszansky AS. Vi er stolte av å være et av de få selskapene i vår bransje med et ISO 9001:2008 sertifisert kvalitetssystem. Allerede i 1995 ble vi sertifisert for første gang.  

Les mer

Etiske retningslinjer

1    Innledning

Medlemmene av bransjeforeningen Lab Norge er leverandører av laboratorieprodukter til helsesektoren, industri, forskning/undervisning og kontrollaboratorier. Bransjen har som målsetting å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og er opptatt av produktenes sikkerhet og at analyseresultater som frambringes skal være av høy kvalitet til sikkerhet for kunder, brukere og pasienter.Etiske regler kommer i tillegg til og går ut over gjeldende lovverk. En handling kan derfor være lovlig, men likevel uetisk.

Les mer

ISO 9001:2008 sertifisert

Nerliens Meszansky AS er ett av de få norske leverandører av laboratorieutstyr med et kvalitetssytem sertifisert  i samsvar med ISO 9001:2008 standarden.

Les mer

Salgsbetingelser

Nerliens Meszansky AS er medlem av bransjeorganisasjonen Lab Norge. Foreningen har utarbeidet et sett med standard salgsbetingelser for vår bransje som er godkjent av konkurransetilsynet, og som vi benytter.

Les mer

Miljø

Nerliens Meszansky AS er medlem av flere organisasjoner som finansierer driften av de ulike materialselskapene som tar seg av innsamling, sortering og gjenvinning av ulike typer avfall.
Se hjemmesidene til Grønt Punkt  og Renas for mer informasjon.

Les mer
 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00